Průchozí košová myčka nádobí Winterhalter PT-XL

CENA DLE POPTÁVKY., Veškerá technická data v katalogovém listu.

programy 3 ( + speciální programy)
rozměry koše (š x h) 500x600 mm
rozměry 735x750x1635 mm
el. napětí 400 V

 

 

Krátké programové časy

Obsluha má na výběr tři programy podle znečištění nádobí: krátký, standardní a intenzivní program. Myčka dosahuje v krátkém mycím programu díky aktivnímu managementu energie hodinového výkonu až 60 košů.

Zkrácený ohřev

Aktivní management energie navíc optimálně využívá dostupnou energii, díky čemuž se myčka dostává do stavu provozní připravenosti velmi rychle. Ohřev se takto zkracuje až o 50 %. Ve srovnání s jinými průchozími myčkami je tak myčka PT-500 připravena k provozu daleko rychleji.

Kompletní pokrytí plochy

Nová eliptická mycí pole se speciálně vyvinutými tryskami jsou zárukou celoplošného mytí a brilantně umytého nádobí v každém koutu myčky. Přestože je spotřeba vody na oplachování minimální, je zaručena, hygienicky bezvadná kvalita mytí, i velmi silně znečištěného nádobí.

Účinná filtrace

Myčka PT-500 je vybavena čtyřnásobným filtračním systémem. Zbytky jídel a nečistot jsou zachycovány plochým sítem s vyjímatelným sítovým košíčkem. Kromě toho jsou ještě odstředivou silou osvědčeného systému Mediamat odstraňovány velmi jemné nečistoty jako např. kávová sedlina. Dalším bezpečnostním prvkem je sací síto čerpadla.

Velmi jednoduchá obsluha

Aby se zejména začínající, často se střídající personál co nejrychleji zorientoval, má myčka PT-500 barevný displej, na kterém lze sledovat aktuální stav myčky jako ohřev, mytí či provozní připravenost. Dalším usnadňujícím aspektem je, že se vybraný mycí program spouští osvědčeným stiskem jednoho tlačítka anebo automaticky se zavřením krytu. Práce s myčkou je i při déle trvajícím pracovním nasazení díky unikátním, ergonomickým držadlům nenáročná.

Integrované kontrolní funkce

Práci usnadňuje personálu také řada automatických kontrolních funkcí myčky PT-500. Na displeji si lze kdykoliv zobrazit teplotu v nádrži a bojleru. Na případný nedostatek mycího nebo oplachového prostředku je personál upozorňován jednoduchými symboly. Nekontrolovaný únik vody je hlídán senzorem netěsnosti, který v případě potřeby uzavře přítok vody do myčky. Myčka PT-500 je tudíž schopna garantovat spolehlivý, bezpečný provoz a předcházet nepřímým škodám.

Hygienická koncepce

Hlubokotažená nádrž, hygienické topné těleso nádrže a hygienická zadní stěna představují efektivní prevenci proti vzniku vodního kamene a usazování nečistot. To jsou komponenty, které udržují vnitřek myčky v čistotě. Spolu se samočisticím programem tak výrazně usnadňují personálu práci na konci dne.

Perfektní výsledky i ve velmi náročných situacích

Individuálně nastavitelná mycí síla

_NL_

Rozhodujícím faktorem pro zaručení hygienicky čisté kvality mytí je mycí tlak. Po výběru potřebného mycího programu uživatelem následuje automatické nastavení mycí síly systémem VarioPower podle typu nádobí a míry jeho znečištění. Slabě znečištěné nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího. VarioPower tedy zaručuje, že se s nádobím v myčce bude zacházet optimálně šetrně, a přitom bude po umytí zářivě čisté.

_NL_

 

_NL_

Nastavení dalších faktorů

_NL_

Vedle nastavení tlaku mechanismem VarioPower se automaticky upravují také hodnoty dalších faktorů mycího procesu – zejména teplota, čas, mycí a oplachovací prostředek. Takto je zajištěno, že se nádobí umyje pokaždé perfektně, i s odolnými nečistotami.

_NL_

 

_NL_

Kompletní plošné pokrytí

_NL_

Eliptické mycí pole s integrovanými mycími a oplachovacími tryskami je zárukou maximálního plošného pokrytí. Parametry všech trysek, tedy jejich tvar, velikost a úhel sklonu, jsou zvoleny tak, že se celý obsah myčky umyje až do posledního koutku vždy briliantně.

_NL_

 

_NL_

Permanentně čistý mycí roztok

_NL_

Voda je v myčkách nové série PT během celého procesu průběžně filtrována a hlídána. Permanentní čistotu vody v dosud nevídané kvalitě zajišťují tři inovativní prvky: Patentovaným systémem filtrace plného proudu tvořeným krytem nádrže, sítovým válcem a sacím sítem čerpadla je filtrováno 100 % oplachovací vody. Kromě toho jsou ještě odstředivou silou osvědčeného systému Mediamat odstraňovány velmi jemné nečistoty jako např. kávová sedlina. Kvalita mycího roztoku je permanentně hlídána senzorem. Podle situace se pak do nádrže načerpá větší množství čisté vody, čímž se oplachovací voda postupně zregeneruje. Myčka je takto schopna dosahovat vždy briliantních výsledků jak z hlediska oplachu, tak i hygieny.

_NL_

 

_NL_

Kratší chod programů

_NL_

Průchozí košové myčky značky Winterhalter disponují premiérově také aktivním managementem energie. To vede ke zkrácení mycího času, a tím také ke zvýšení výkonu mytí až o 28 % za hodinu. I nejkratším programem se díky flexibilnímu nastavení tlaku vody mechanismem VarioPower, celoplošným, eliptickým mycím polím a patentované filtraci plného proudu dosahuje briliantní kvality mytí.

_NL_

 

_NL_

Minimální prostoje

_NL_

Společnost Winterhalter vybavila jako první výrobce vůbec všechny myčky série PT (kromě PT-500) výměníkem tepla z odpadní vody EnergyLight. Ten zajišťuje průběžné předehřívání přitékající studené vody na oplach, která se díky tomu rychleji ohřívá na potřebnou teplotu. Ohřev oplachovací vody se zkracuje velmi výrazně, až o 26 %. V provozních špičkách je tak možné mýt doslova koš za košem.

_NL_

 

_NL_

Zkrácený ohřev

_NL_

Díky aktivnímu managementu s optimálním využitím dostupné energie se myčka velmi rychle dostává do stavu provozní připravenosti. Ohřev se takto zkracuje až o 50 %. Myčky série PT jsou ve srovnání s ostatními průchozími myčkami připraveny k provozu daleko rychleji

_NL_

 

_NL_

Více výkonu za méně peněz

_NL_

 

_NL_

Efektivní využívání energie

_NL_

Společnost Winterhalter vybavila jako vůbec první výrobce v celém oboru všechny své průchozí myčky nové série PT (kromě PT-500) systémem zpětného získávání tepla. Kompaktní výměník tepla z odpadní vody EnergyLight využívá teplo z odpadní vody na ohřev studené přitékající vody. Myčky takto tedy pracují maximálně hospodárně a snižují náklady na energie až o 10 %.

_NL_

 

_NL_

Důsledné využití energie

_NL_

Myčky série PT je možno volitelně vybavit také velkými výměníky tepla z odpadní vody a přídavným výměníkem tepla z odpadního vzduchu. Tyto modely EnergyPlus pak využívají jak energii z odpadní vody, tak i odpadního vzduchu, a ohřívají studenou přitékající vodu ve dvou fázích. Provozní náklady se tak snižují až o 20 % na jeden mycí cyklus. Jelikož teplota odpadního vzduchu současně klesá o více než polovinu, může za jistých okolností odpadnout nutnost investice do přídavného krytu odtahu.* Modely EnergyPlus jsou šikovnou investicí, která se vyplatí snížením spotřeby energie v dlouhodobém horizontu: Vyšší náklady na pořízení nadstandardu EnergyPlus se amortizují velmi rychle. Jak by vypadala vaše individuální amortizace, si můžete nechat vypočítat pomocí níže uvedeného odkazu.

_NL_

 

_NL_

Úsporná spotřeba zdrojů

_NL_

S novým poháněným oplachovacím systémem (nadstandard) odpadá nutnost používat čistou vodu na rotaci mycích polí. Standardní množství oplachovací vody se tímto revolučním pohonem výrazně snižuje. S každým mycím cyklem se tak ušetří cca 12 % provozních nákladů. Přestože je vstup čisté vody daleko menší, je díky takto perfekcionizovanému oplachovacímu systému zaručena briliantní kvalita mytí.

_NL_

 

_NL_

Maximální hospodárnost

_NL_

Myčka série PT je tak díky kombinaci EnergyPlus a poháněného oplachovacího systému v dlouhodobém horizontu zárukou maximální hospodárnosti. Provozní náklady jsou ve srovnání s běžnými průchozími myčkami až o 32 % nižší. Dalších úspor energie lze dosáhnout kombinací s nízkoteplotním oplachovacím systémem effect.

_NL_

 

_NL_

Maximální komfort pro větší bezpečnost

_NL_

 

_NL_

Jednoduchá obsluha

_NL_

Východiskem intuitivní, jazykově neutrální obsluhy je dotykový monitor: zde lze podle typu nádobí resp. míry znečištění vybírat ze tří standardních programů. A to velmi snadno dotykem příslušného piktogramu. Veškeré faktory mytí a oplachování, tlak vody, množství mycího prostředku, teploty a čas, se nastavují automaticky. Hlášení myčky jsou provázena optickými a akustickými signály, tak aby na ně bylo možno rychle reagovat, např. zablokovaná mycí pole nebo nedostatek mycího prostředku. Personál je tak schopen rychle učinit potřebné kroky a poruchu odstranit. I takto je neustále zajištěno hygienicky čisté mytí nádobí. Systém je vybaven provozně hygienickým deníkem, který je uložen na úrovni přístupu šéfkuchaře a chráněn kódem PIN. Slouží k zaznamenávání všech událostí důležitých z hlediska hygieny, např. nedostatek mycího prostředku, chování myčky a defekty.

_NL_

 

_NL_

Příjemné klima pracovního prostoru

_NL_

Modely EnergyPlus snižují teplotu odpadního vzduchu a vlhkost, což vede k výrazně lepšímu pracovnímu klimatu.

_NL_

 

_NL_

Promyšlená ergonomie

_NL_

Ergonomický design myčky usnadňuje práci v kuchyni. Práce s myčkou je díky unikátním, ergonomickým držadlům a automatickému otevírání krytu (volitelná výbava) i při déle trvajícím pracovním nasazení nenáročná. V případě potřeby lze pravidelné automatické ranní uvádění myčky do provozu jakož i její večerní vypínání svěřit programovatelnému časovému řízení. Každodenní práci usnadní personálu také speciální inovativní programy a hygienický design vnitřku myčky.

Průchozí košová myčka nádobí Winterhalter PT-XL

363 860 Kč

Původní cena: 395 500 Kč

Cena k jednání

Nebo zavolejte našemu specialistovi
na číslo +420 569 621 367

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: